Chauthi Chaudhary Uchchatar Madhyamik Vidyalaya

Pedari, Nautanawa, Maharajganj (Uttar Pradesh)

(Affiliated to Madhyamik Shiksha Parishad, Prayagraj, Uttar Pradesh)